VMware Fusion下载地址分享

原创 katte  2020-11-26 19:05:15  阅读 546 次 评论 0 条

VMware Fusion是一款非常实用的系统工具,实现了Windows 和 Mac OS X平台的完美结合,由内而外的精致,旨在为用户提供最简单,最快捷和最可靠的服务,让用户在Mac电脑中无须重启就轻松运行Windows操作系统的应用程序。

最新版本下载地址
https://www.vmware.com/go/getfusion

12.1.1
https://download3.vmware.com/software/fusion/file/VMware-Fusion-12.1.1-17801503.dmg
12.1.0
https://download3.vmware.com/software/fusion/file/VMware-Fusion-12.1.0-17195230.dmg
12.0.0
https://download3.vmware.com/software/fusion/file/VMware-Fusion-12.0.0-16880131.dmg
11.5.6
https://download3.vmware.com/software/fusion/file/VMware-Fusion-11.5.6-16696540.dmg
11.5.5
https://download3.vmware.com/software/fusion/file/VMware-Fusion-11.5.5-16269456.dmg

vmware fusion 12 序列号
   ZF3R0-FHED2-M80TY-8QYGC-NPKYF
   YF390-0HF8P-M81RQ-2DXQE-M2UT6
   ZF71R-DMX85-08DQY-8YMNC-PPHV8

Vmware Fusion 11序列号
   7HYY8-Z8WWY-F1MAN-ECKNY-LUXYX
   VNVQA-ZUEVZ-Y1YGX-CWPXZ-PYQEV
   GN8PA-THA2L-51PCC-8JWGP-KK7YZ
   VNVMU-KFEYZ-V1QXQ-QDP9V-ZPGEV
   ZJLWR-9PWYN-81LCJ-MEW9N-TQE3Z
   RZ0ZX-0KQJM-D1JQH-2YYZT-XGX2T
   5VZWE-Z2ZZX-91WFL-LTZLU-ZA5ET
   JNQN8-V4G7T-D1YJH-YYN3N-YGNVZ
   QHVZR-X2WUQ-Y1XWX-EULQZ-KUXGT

本文地址:http://www.liupan.org/software/113.html
版权声明:本文为原创文章,版权归 katte 所有,欢迎分享本文,转载请保留出处!

发表评论


表情

还没有留言,还不快点抢沙发?